Penningblad

Vetenskapligt namn

Lysimachia nummularia

Familj

Primulaceae, viveväxter

Ursprung

Europa

Färg

Gul

Användning

För utplantering i balkonglådor, krukor, rabatter och amplar.

Beskrivning

Lysimachia kommer eventuellt av grekiskans lysis som betyder lösa upp och mache som betyder strid. Artnamnet nummularia kommer av latinets nummus (runda mynt) och syftar på bladformen.

Placering

Penningblad trivs bäst i sol till halvskugga på de flesta jordar som hålls jämnt fuktiga. Kan med fördel samplanteras i balkonglådor och amplar alternativt användas som marktäckare i rabatt. Övervintrar planterad i rabatt.

Egenskaper

Penningblad är en perenn som inte blir så hög, 5 cm, men som får långa rankor. Blommar med gula blommor från juni till september. Rankorna, som är översållade med runda gulgröna blad, slår lätt rot om de kommer i kontakt med jord.

Sorter

'Aurea' och 'Goldilocks' är de två vanligaste sorterna i odling.

Övrigt

Penningblad kan även användas som akvarieväxt.

Svenskodlad

ja