Mjöldagg

Skadebild
Vit, mjölig beläggning på blad, blomknoppar, blomblad och unga skott. Ibland syns beläggningen fläckvis, men det kan även vara en heltäckande beläggning som blir allt tätare. Angripna delar gulnar och vissnar efter en tid.

Biologi
Mjöldagg är den vanligaste svampsjukdomen på krukväxter i hemmiljö. Den vita beläggningen utgörs av konidier, d v s svampens könlösa förökningsorgan. Konidier bildas i stor mängd. De sprids till andra växter via luften. Mjöldaggskonidier kan gro även vid låg fuktighet, vilket gör att svampen trivs i våra bostäder. Angrepp förekommer framför allt då växterna utsatts för drag/temperatursänkning, uttorkning och överdriven kvävegödsling.

Bekämpning
Förebygg angrepp genom att undvika drag/temperatursvängningar, kraftig uttorkning och överdriven kvävegödsling. Plocka bort alla angripna växtdelar. Behandla med Florina K eller speciellt mjöldaggsmedel 2-3 gånger med 5 dagars mellanrum.