Strandkrassing

Vetenskapligt namn

Lobularia maritima

Familj

Brassicaceae, kålväxter

Ursprung

Kanarieöarna, Medelhavsområdet

Färg

Nyanser av rosa, violett, lime samt vit

Användning

För utplantering i balkonglådor, krukor, rabatter och amplar.

Beskrivning

Lobularia kommer av grekiskans lobus (flik, lob). Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer vid havet'.

Placering

Strandkrassing trivs bäst i varma lägen i sol till lätt halvskugga. Fyller ut bra i krukor och balkonglådor men kan även planteras i rabatt och i små amplar.

Egenskaper

Strandkrassing blir 10-15 cm hög och bildar låga tuvor. Blommar från maj till augusti med små, ofta, honungsdoftande blommor.

Skötsel

Kan planteras i ordinär blomsterjord och ska helst inte torka ut. Strandkrassing behöver inte putsas då de vissna blommorna själv ramlar av med hjälp av vinden.

Sorter

Vanligast är fröförökade sorter som 'Snow Crystal', 'Tiny Tim' och 'Royal Carpet.
'Snow Princess' är en sticklingsförökad sort av strandkrassing.

Övrigt

Plantorna klarar någon lätt frostnatt på hösten men övervintrar inte. Kan tyvärr angripas allvarligt av jordloppor.

Svenskodlad

ja