Älghornsbräken

Vetenskapligt namn

Platycerium bifurcatum

Familj

Polypodiaceae, stensöteväxter

Ursprung

Indonesien, Nordaustralien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Platycerium från det grekiska platy som betyder bred och keras som betyder horn och syftar på de hornliknande bladen.
Artnamnet betyder delas upp i två, kluven.

Bakgrund

Älghornsbräken är en epifyt och kommer ursprungligen från Sydöstra Asien och Australien. Att en växt är epifyt innebär att den växer på andra växter utan att ta vatten och näring av dessa.

Egenskaper

Älghornsbräken har ett säreget utseende då växtens blad påminner om älghorn till utseendet.
Växten har två sorters blad, dels de grågröna, älghornsliknande sporbladen, dels de bruna, kålhuvudslika stödbladen.
Kräver utrymme då bladen kan bli mer än en halvmeter långa.
Undvik att fingra och dammtorka bladen. Det som ser ut som damm är ett skyddande vaxskikt.

Skötsel

Älghornsbräken vill placeras ljust men inte i direkt sol, fönster mot öst eller väst blir bra. Trivs i normal rumstemperatur året om men vintertid kan temperaturen få vara runt 18°C.

Vattnas med kalkfritt vatten så att jorden hålls jämnt fuktig. Tillsätt kalkfri näring i vattnet en gång per månad året runt. Omplanteras vid behov i orkidéblandning med inslag av lite krukväxtjord.

Övrigt

Älghornsbräken infördes till Europa 1808 och blev snabbt en populär växt.