Påfågelsblad

Vetenskapligt namn

Calathea makoyana

Familj

Marantaceae, strimbladsväxter

Ursprung

Brasilien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Calathea kommer från det grekiska ordet kalathos och betyder korg med hänvisning till blomställningens form. Artnamnet efter Jacob Makoy (or Maquoi) Lambert, som på 1800-talet sponsrade växtinsamlingsresor till Brasilien.

Bakgrund

Är en vacker växt med långa rundade blad i grönt och brunt. Undersidan av bladen är violetta.

Egenskaper

Påfågelsblad har horisontella jordstammar, rhizomer, från vilket det växer upp blad och utvecklas rötter. Har vackert tecknade blad som kan upplevas som nästan genomskinliga när de är nyutvecklade.

Skötsel

Påfågelsblad vill ha mycket ljus, men inte starkt solljus. Bästa placeringen är ett öster- eller västerfönster. Trivs i normal rumstemperatur.
Håll jorden jämnt fuktig och då gärna med kalkfritt vatten. Tillsätt kalkfri näring i vattnet en gång per vecka från april till augusti. Tycker om hög luftfuktighet. Vid omplantering används en krukväxtjord för kalkskyende växter.

Övrigt

Om de vackra bladen blir bruna och gula beror det med all säkerhet på att inomhusluften där påfågelsblad är placerad är för torr.