Blomstervagga

Vetenskapligt namn

Tradescantia spathacea

Familj

Commelinaceae, himmelsblomsväxter

Ursprung

Mexiko

Färg

Vit

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Tradescantia kommer efter trädgårdsmästaren John Tradescant. Artnamnet spathacea kommer från latinets spathaoch betyder med hölster.

Bakgrund

Blomstervagga kommer ursprungligen från de tropiska och tempererade områdena i Södra Mexiko och Guatemala.

Egenskaper

Bladen hos blomstervagga är gröna med en purpurfärgad baksida. Får blomsamlingar i bladvecken som består av tre vita blommor som är omgivna av ett purpurfärgat hölje.

Skötsel

Trivs i fönster mot öst eller väst. Vill ha normal rumstemperatur och något svalare, 16-18°C, vintertid.

Håll jorden jämnt fuktig med kalkfritt vatten. Tillsätt halv dos kalkfri näring i vattnet en gång per vecka från april till augusti. Omplanteras i krukväxtjord för kalkskyende växter.

Sorter

I odling finns några olika namnsorter. Bladens färgkombination och teckning utgör den största skillnaden mellan sorterna.

Övrigt

Följande går att läsa i det femte häftet av Magasin för Blomsterälskare som utkom 1805:
”Om storleken af Blomman icke utgör hufvudprydnaden af denna växt, så uppfylla de brokiga Örtbladen ändamålet. Det är för denna orsak som den billigt blifvit inhyst i Orangerierna, icke många år sedan upptäckt på den nära dagjemnings-linien i Amerika liggande Moschito-Shore. Swartz såg den derifrån förd, allmän i Jamaikas trädgårdar, äfven som den nu mera sällan saknas i de Europeiska drifhusen.”