Kroton

Vetenskapligt namn

Codiaeum variegatum

Familj

Euphorbiaceae, törelväxter

Ursprung

Malaysia

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Artnamnet variegatum betyder brokig och syftar på bladens mönstring.

Bakgrund

Kroton tillhör samma växtfamilj som vår uppskattade julstjärna. Även kroton har en vit växtsaft som droppar fram om ett blad knäcks eller knips av.

Egenskaper

Kroton är en tropisk växt med blad i vackra färger. Står plantan ljust blir bladfärgerna vackrare och mer intensiva. Äldre plantor kan blomma. Renar inomhusluften.

Skötsel

Kroton behöver en ljus växtplats utan att solens skarpa strålar kan nå växten. Trivs i normal rumstemperatur och vill aldrig ha under 18°C. Är känslig för kyla och drag.
Vattnas med avkalkat vatten så att jorden hålls jämnt fuktig. Tillsätt kalkfri näring i vattnet en gång per vecka från april till september. Omplanteras vid behov i krukväxtjord för kalkskyende växter.

Sorter

Finns många sorter i odling och främst är det bladens form och storlek som skiljer sorterna åt.

Övrigt

Kroton infördes i västerlandet under första hälften av 1800-talet.