Rundkalatea

Vetenskapligt namn

Calathea orbifolia

Familj

Marantaceae, strimbladsväxter

Ursprung

Brasilien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Calathea kommer från det grekiska ordet kalathos och betyder korg med hänvisning till blomställningens form.

Bakgrund

Rundkalatea förökar sig med underjordiska rhizomer och fyller ut krukan snabbt. Plantera om till större krukstorlek alternativt dela plantan om den blir för stor.

Egenskaper

Rundkalatea har som det svenska namnet avslöjar namnet avslöjar runda blad och med vackra teckningar, oftast med inslag av röda toner.

Skötsel

Rundkalatea vill ha mycket ljus, men inte starkt solljus. Bästa placeringen är ett öster- eller västerfönster. Trivs i normal rumstemperatur.
Håll jorden jämnt fuktig och då gärna med kalkfritt vatten. Tillsätt kalkfri näring i vattnet en gång per vecka från april till augusti. Tycker om hög luftfuktighet. Vid omplantering används en krukväxtjord för kalkskyende växter.

Sorter

Finns några olika namnsorter i odling.

Övrigt

Rundkalatean växer naturligt i varma delar av världen och är därför känslig för låga temperaturer. Undvik att utsätta växten för temperaturer under 12 grader.