Penningbräken

Vetenskapligt namn

Pellaea rotundifolia

Familj

Pteridaceae, kantbräkenväxter

Ursprung

Pteridaceae, kantbräkenväxter

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Pellaea kommer av grekiskans pellos som betyder mörk. Artnamnet rotundifolia är latinskt och betyder 'med runda blad', rotundus (rund) och folium (blad).

Bakgrund

Penningbräken kommer ursprungligen från Nya Zeeland och Norfolksöarna. Där växer den på relativt torra platser, bergskrevor och liknande.

Egenskaper

Penningbräken är en tålig ormbunke med små parbladiga blad som inte blir så stor men som tätnar efter hand.

Skötsel

Penningbräken trivs i fönster mot norr, öst eller väst. Vill ha normal rumstemperatur året om.

Tål inte att torka ut så håll jorden lätt och jämnt fuktig. Tillsätt halv dos näring i vattnet en gång per vecka under tiden april till augusti. Är inte lika känslig för torr luft som andra ormbunkar. Omplanteras i krukväxtjord av bra kvalité.

Övrigt

Penningblad klarar av torr inomhusluft betydligt bättre än andra ormbunkar. Tack vare sitt nätt växtsätt passar penningblad fint i små amplar.