Groddbräken

Vetenskapligt namn

Asplenium bulbiferum

Familj

Aspleniaceae, svartbräkenväxter

Ursprung

Australien, Nya Zeeland, norra Indien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Asplenium - av latinets splen (mjälte), syftar på att avkok på bladen i äldre tid använts mot besvär i lever och mjälte.
bulbiferum - av latinets bulbus (lök) och ferre (bära)

Bakgrund

Groddbräken växer vild i Australien, Nya Zeeland och norra Indien.

Egenskaper

Unga exemplar av groddbräken kräver omplantering varje år, äldre plantor kan få ny jord inom tre till fem år. Förökas med groddknoppar som sitter på bladen.

Skötsel

Groddbräken trivs att stå ljust, men inte i soliga fönster och gärna i rumstemperatur året om.

Vattna så att jorden hålls jämnt fuktig utan att det står kvar överskottsvatten i ytterkrukan. Känslig för uttorkning. Vattna med halv dos näring en gång per vecka från april till augusti. Trivs med hög luftfuktighet, gärna i ett badrum med fönster.

Övrigt

Groddbräken blir ca 1 meter hög och lika bred. På de äldre bladen växer små groddar fram som senare bildar nya plantor. Denna metod för spridning är lättare än om ormbunken skulle spridas med sporer istället.