Feberträd

Vetenskapligt namn

Eucalyptus globulus

Familj

Myrtaceae, myrtenväxter

Ursprung

Australien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Eucalyptus efter grekiska eu som betyder väl och kalyptos som betyder gömd och syftar på att blombladen fälls ner som skydd när ståndarna utvecklats. Artnamnet globulus betyder liten kula.

Bakgrund

Feberträd är ett stort träd i vilt tillstånd. Hemma i våra bostäder blir den kring en meter hög. Kan planteras utomhus sommartid.

Egenskaper

Har runda, silvergrå blad som doftar vid beröring. Bladen innehåller en aromatisk eukalyptusolja som används inom medicinen. Finns i butikerna mellan april till augusti.

Skötsel

Feberträd vill stå mycket ljust, gärna i ett söderfönster. Trivs i normal rumstemperatur sommartid men vill stå svalare, 10-14°C, under vintern. Klarar temperaturer ner mot nollstrecket.
Kräver mycket vatten sommartid, men tål någon lättare upptorkning då och då. Under vintern när den står svalt minskas vattningen. Tillsätt näring i vattnet en gång per vecka från april till september. Eftersom feberträdet växer fort kan det behöva omplanteras ett par gånger det första året. Använd en krukväxtjord av bra kvalité.

Sorter

Finns några olika sorter i odling där bladens form och storlek varierar.

Övrigt

Feberträdets blad innehåller ett ämne, tannin, som verkar avskräckande för insekter.