Vågbladskalatea

Vetenskapligt namn

Calathea rufibarba

Familj

Marantaceae, strimbladsväxter

Ursprung

Brasilien

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Calathea kommer från det grekiska ordet kalathos och betyder korg.

Bakgrund

Vågbladskalatean tillhör strimbladsväxter och behöver ljus för att behålla de vackra mönstren på bladen.

Egenskaper

Vågbladskalatea är en populär bladväxt med gröna och blanka blad som är vågiga i kanten. Hela växten är glest överdragen med silverhår.

Skötsel

Vågbladskalatea vill ha mycket ljus, men trivs inte i starkt solljus. Bästa placeringen är ett öster- eller västerfönster. Trivs i normal rumstemperatur.
Håll jorden jämnt fuktig och då gärna med kalkfritt vatten. Tillsätt kalkfri näring i vattnet en gång per vecka från april till augusti. Tycker om hög luftfuktighet. Vid omplantering används en krukväxtjord för kalkskyende växter.

Sorter

'Blue Grass', 'Miroscha' och 'Elergrass' är exempel på namnsorter i odling och som går att hitta i butikerna.

Övrigt

Växer naturligt i Brasilien och blir som krukväxt här hemma hos oss ca 50 cm hög. I det vilda blommar unga exemplar av vågbladskalantea med gula blommor vid basen medan äldre exemplar av växten blommar med lila små blommor.