Klättersparris

Vetenskapligt namn

Asparagus falcatus

Familj

Asparagaceae, sparrisväxter

Ursprung

Södra och östra Afrika

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Asparagus kommer av grekiskans asparagos, ett namn på sparris hos Theofrastos (f. 300 f. Kr.).Artnamnet falcatus kommer från latin och betyder 'formad som en skära' och anspelar på bladformen.

Bakgrund

Klättersparrisens grenarna kan i den naturliga växtmiljön bli 7 meter långa, men i inomhusmiljö nöjer de sig med ett par meter. Kan emellanåt blomma med små, stjärnlika blommor som sedan ger upphov till röda bär.

Egenskaper

Klättersparris växer fort och kan behöva stöd till de upprättväxande grenarna. Efterhand blir grenarna vedartade. I bladverket döljer sig vassa taggar. Klättersparris har rotknölar, bulber, som kan lagra vatten.

Skötsel

Klättersparris trivs i ljusa fönster mot öst eller väst. Vill ha normal rumstemperatur året om.
Vattna rikligt under vår och sommar så att jorden hålls lätt fuktig. Vintertid sparsamt med vatten. Tillsätt halv dos näring i vattnet en gång per vecka från april till augusti. Omplanteras i jord som blandats med lecakulor eller sand.

Övrigt

De första exemplaren av släktet Asparagus kom till Europa så sent som mitten av 1800-talet.