Belysning

Belysning. I fönstret får de flesta växter tillräckligt med ljus. Men ljusstyrkan avtar väldigt snabbt innanför ett fönster. Vid sidan om fönstret är den allra mörkaste platsen i ett rum. För att växter skall leva och frodas en bit från fönstret måste de därför få tillskottsljus.

En bra växtbelysning ska ha ett stort ljusutbyte i förhållande till elförbrukningen. Ljuset bör vara ganska koncentrerat så att i huvudsak växten belyses. Dessutom ska ljusets sammansättning vara sådan att det ger en normal tillväxt. Ljuset bör inte vara störande eller otrivsamt för oss människor. Utan tillräckligt ljus under de långa mörka vintermånaderna blir många sorter långa och rangliga. Låt gärna växtbelysningen vara tänd 12-16 timmar per dygn men inte dygnet runt.

Men det är inte bara kvantiteten ljus som är avgörande för hur en växt mår. Lika viktig är ljusets färgskala. Rött och blått är växternas favoritfärg. Det blå ljuset påverkar utformningen och ger kompakta plantor. Det röda sträckningstillväxten. Ljuset måste alltså innehålla rätt proportion mellan rött och blått.

Olika typer av lampor kan användas som växtbelysning men alla fungerar inte lika bra.

Glödlampor belysning

Strålningen från en glödlampa består av ca 95 procent värmestrålning och endast 5 procent ljust. Värmen kan orsaka brännskador på växterna och lamptypen är oekonomisk som ljuskälla. Dessutom blir de delarna av växten som finns närmast lampan torrare. Angrepp av skadedjur ökar.

Glödlampor är användbara endast som ett mysljus i ett fönster. Placera dem då minst en meter ovanför växterna för att undvika brännskador.

Lysrör belysning

Har ett mycket bra ljusutbyte i förhållande till energiförbrukningen. Mellan 20 och 25% av den tillförda elenergin förvandlas till synligt ljus. De långa rören passar sällan i hemmiljö. Då är det bättre med kompaktlysrör (lågenergilampor) som inte är mycket större än en vanlig glödlampa. Dessa passar vanligen i en normal sockel (E27) och kan användas i alla armaturer där de får plats.

Metallhalogenlampor belysning

Bland dessa lampor finns de som ger det bästa ljusutbytet i förhållande till strömförbrukningen (upp till 30%). Ljuskvalitén är god och växterna utvecklas väl. Den höga ljusintensiteten kan upplevas som störande. Armaturerna är tunga och klumpiga. Lamporna passar bra i stora anläggningar i offentlig miljö men olämpliga för hemmabruk.