För mycket ljus

För mycket ljus
Alla växter måste ha ljus för att kunna leva och utvecklas. Olika växter har olika krav på ljus. Får växterna för mycket ljus uppstår det skador av olika slag.

Symptom
Allt för starkt solljus kan ge brännskador eftersom bladytan värms upp för mycket. Ute i naturen är luften i rörelse och bladen kyls då av men bakom ett fönster är luften mer stillastående och bladen blir fortare brända. Brännskador visar sig som skarpt avgränsade fläckar på bladens ovansidor.
Där solen ligger på kan ljusintensiteten tidvis bli alltför hög och då kan växterna bli gråa, bleka och matta. Sådana skador kan även uppstå när vanliga inomhusväxter flyttas ut på sommaren utan successiv tillvänjning till solljuset. För stark ljusintensitet kan även göra bladen rödaktiga och brokiga blad kan bli mindre brokiga.

Åtgärd
Skugga bort den hetaste solen. Växter bakom ett fönster måste alltid skuggas mera än växter ute i trädgården. Det bästa är om solen aldrig släpps fram till fönstret och därmed blir temperaturen lägre för växterna inne på fönsterbrädan. Ett sätt kan vara att stänga ute ljuset med hjälp av en markis ett annat sätt att tackla problemet kan vara att välja växter som står ut med hög ljusintensitet och temperatur, t.ex. suckulenter, jättepalmlilja (Yucca), Philodendron-arter, hibiskus och pelargon.