Mjöllöss / Vita flygare

Skadebild
Mjöllössen suger växtsaft från bladen. Djurens sockerhaltiga exkrementer, s.k. honungsdagg, är dock det största problemet för växten. I honungsdaggen trivs sotdaggssvampar, som visserligen är ofarliga men som ger växten en mörk beläggning. När man rör vid en angripen växt flyger mjöllössen upp för att sedan söka sig tillbaks till bladens undersidor så fort som möjligt.
Mjöllöss kan angripa växter både inomhus och utomhus och även plantor i hobbyväxthus. Bland växthusgrönsaker är äggplanta mest populär, om mjöllusen får välja, och paprika minst intressant. Gurk- och tomatplantor kommer däremellan. Bland utplanteringsväxterna är fuchsia och änglatrumpet favoriter men även engelsk pelargon.

Biologi
En fullbildad mjöllus är vit, knappt 2 mm lång och har två par vingar. Den har ett mjöligt utseende eftersom såväl kropp som vingar är täckta av vaxpuder. Alla stadier, ägg, larver och fullbildade mjöllöss, finns främst på bladens undersidor. Vuxna mjöllöss söker sig till späda, nyutvecklade blad i planttopparna för att lägga sina ägg. Larverna är platta, ovala och halvgenomskinliga. Mjöllöss genomgår fyra larvstadier. Vuxna mjöllösshonor lever i 3-4 veckor och de hinner med att lägga 100-250 ägg.
Mjöllusen måste ha en värdväxt att sitta på under vintern för att kunna övervintra. Den förökar sig inte men de håller sig vid liv och kan starta ett angrepp på växten tidigt på våren när ljuset och värmen kommer tillbaka.

Bekämpning
Kläm ihjäl alla insekter och larver du ser. Det är ett effektivt sätt att bli av med mjöllöss om du är riktigt noggrann.

Det går att bekämpa mjöllöss biologiskt med parasitstekeln Encarsia formosa. Parasitstekeln lägger ägg i mjölluslarverna som färgas svarta. Stekeln äter upp mjölluslarven inifrån och ur detta svarta skal kryper sedan en ny stekel ut. Parasitsteklarna äter även av mjöllössens larver genom att borra med sitt äggläggningsrör genom larvens hud så att kroppsvätskan rinner ut och sedan äter de vätskan. Steklarna äter även av honungsdaggen som mjöllössen producerar.

Man kan även använda 5 % såplösning (0,5 dl såpa till 1 liter vatten)för att bekämpa mjöllössen med. Det är viktigt att bladens hela undersidor kommer i kontakt med såplösningen och att träffa så många mjöllöss som möjligt. Upprepa behandlingen 4-5 gånger med en veckas mellanrum.