Ullös

Skadebild
Ullöss suger växtsaft från plantorna. Vid kraftiga angrepp avstannar plantans tillväxt, bladen blir gula och faller av. Ullössen producerar honungsdagg, sockerhaltiga exkrementer, som gör bladen och fönsterbänken klibbig och klistrig. I honungsdaggen kan en svamp, sotdaggssvamp, etablera sig som lägger sig som en svart hinna över bladen och hindrar solljuset från att nå plantan. Detta får till följd att plantan hämmas i tillväxten.
De vaxartade eller ulliga djuren sitter i bladveck, stjälkförgreningar och/eller mellan tätt sittande skott eller blad. Ullöss kan även angripa stjälkbas och rötter. De löss som angriper rotsystemet kallas rotlöss. Ibland hittar man ullöss på krukans undersida eller i ytterkrukan.

Biologi
Ullöss tillhör familjen sköldlöss, men saknar sköld. Honan är 3-4 mm lång, hanen ca 1 mm. Kroppen är täckt av vax, som kan vara ulligt. Från de fullbildade djurens sidor och bakkropp sticker vaxstrålar ut. Lederna är tydligt markerade som tvärgående streck på ryggen. Ägg och larver ligger skyddade under vaxtrådarna.

Bekämpning
Ullöss är svårbekämpade och speciellt om de har etablerat sig på rötterna. Har växten drabbats av rotlöss bör den kastas.
Skär bort och släng de växtdelar som är värst angripna.

Plocka bort alla synliga löss med pincett. Man kan också torka bort dem med svamp eller trasa som doppats i såplösning (0,5 dl såpa till 1 liter vatten). Spruta därefter hela växten noggrant med såpspritlösning, se recept längre ner. Lösningen kan ge skador på vissa växter och därför är det bäst att först testa lösningen på ett blad och avvakta några dagar för att se hur växten reagerar innan man sprutar hela växten.
Upprepa besprutningen 5-6 gånger med 7-10 dagars mellanrum. Gör rent ytterkruka samt fönsterbräda och fönster eller andra ytor där växten stått.

Biologisk bekämpning är möjlig med rovskalbaggen Cryptolaemus montrouzieri som äter ullöss.
Som ett sista alternativ kan Provado insektspinnar användas. Pinnarna sticka ner i jorden och börjar här utsöndra ett gift som tas upp i växtsaften via rötterna. När sedan ullössen suger i sig cellsaften får de giftet i sig och dör.
Har växten hunnit drabbas av sotdaggssvamp, som en följd av ullössangreppet, måste bladen tvättas rena så att solljuset åter kan komma växten till nytta.

Såpspritlösning
En lösning lämplig för besprutning av växter får du genom att blanda 0.2 dl såpa och 0.1 dl T-röd i 1 liter vatten.

Ska du pensla sköldlöss eller ullöss kan du använda en starkare lösning, t.ex. 2 delar vatten, 2 delar såpa och 3 delar T-röd.