Falska spinnkvalster

Skadebild
Hur skadan ser ut varierar beroende på växtslag. På t.ex. jul-, november- eller påskkaktusar faller de bladlikt avdelade grenarna (phyllocladierna) av, medan det bildas en korkaktig beläggning på andra kaktusar. Orkidéer får bruna insjunkna fläckar på bladen. Intorkade bladkanter och helt bruna blad förekommer också. Falska spinnkvalster spinner ingen vävnad.

Biologi
De falska spinnkvalstren är bara 0.2-0.3 m.m. långa, d.v.s. hälften så stora som växthusspinnkvalster. De rör sig också mindre än vanligt spinn. Falska spinnkvalster är ljust orange till mörkröda i färgen, med mörka fläckar. De finns på såväl bladens över- som undersidor, men är oerhört svåra att se med blotta ögat.

Bekämpning
Falska spinnkvalster är mycket svårbekämpade och i hemmet bör man kasta en angripen växt. Har växten ett högt affektionsvärde, spara då ett litet skott som noga behandlas med såpspritlösning 3-4 gånger med en veckas mellanrum.

Såpspritlösning
En lösning lämplig för besprutning av växter får man genom att blanda 0.2 dl såpa och 0.1 dl T-röd i 1 liter vatten. Tänk på att testa lösningen på enstaka blad och avvakta så att inga skador uppstår innan hela växten behandlas.

Falska spinnkvalster upptäcktes först i början av 1980-talet i Sverige och har än så länge endast påträffats på prydnadsväxter inomhus.