För mycket näring

För mycket näring
Växten behöver olika näringsämnen för att kunna leva, utvecklas, blomma och sätta frukt. Det är framförallt tre ämnen som behövs i större mängd: Kväve, fosfor och kalium. De andra ämnena behövs i mindre mängder men alla näringsämnena påverkar växterna så både brist och överskott kan får förödande följder.

Symptom
Näringsämnena delas in i makro- och mikronäringsämnen. Makronäringsämnena behöver växten mer av men mikronäringsämnena är också viktiga även om växten behöver mindre mängd av dessa. Blir något av näringsämnena överdoserade reagerar växten i de flesta fall.
Symptomen beror på vilket eller vilka näringsämnen som tillförts i för stor mängd. Om överskottet leder till rotskador kan det visa sig som intorkade bladkanter och intorkade partier på blad och blommor.
Kväve, N, behövs för att växten ska få en bra vegetativ utveckling, det vill säga att den ska växa bra. För mycket kväve ger överdrivet frodiga plantor som ofta får stora mörkgröna blad och där blomningen uteblir hos blommande krukväxter. Krukväxter som har fått överdrivet hög kvävetillförsel är mottagligare för angrepp av skadedjur och svampsjukdomar.

Fosfor, P, har betydelse för knoppbildningen hos blommande krukväxter. För mycket fosfor är inget som direkt påverkar växande växter.

Kalium, K, ger styrka åt växtens stammar och stjälkar samt är nödvändigt för växtens transport och produktion av socker och stärkelse. För mycket kalium är oftast inget problem för växande växter.

Åtgärd
Plantera om växten i näringsfattig så- eller kaktusjord. Ta bort så mycket som möjligt av den gamla jorden. Vattna efter omplanteringen endast med rent vatten. När växten kommit igång igen kan den på nytt planteras i krukväxtjord av god kvalité. Näringen i den nya jorden räcker i ungefär en månad. Under den tiden ska ingen annan näring tillföras.