Blomkruksmask

Skadebild
Små, vita maskar i krukväxternas jord. Maskarna lever huvudsakligen på döda växtdelar, t.ex döda rötter, och gör därmed ingen skada. Däremot kan det upplevas som störande att det finns mask i krukorna. Det händer dock att blomkruksmask angriper levande rötter. Men de rotdelar som angrips är vanligen försvagade av t.ex. svampangrepp eller andra dåliga betingelser.

Biologi
Blomkruksmaskar tillhör familjen Enchytraeidae. De är små, 0.5 – 3 cm långa, och vita. Blomkruksmask trivs i mullrik och fuktig jord. De bryter ner organiskt material till humus på samma sätt som daggmaskarna gör.

Bekämpning
Blomkruksmask förekommer främst i fuktig och kompakt jord. Genom att plantera om växten i ny jord minskar mängden mask betydligt. Håll sedan jorden åt det torra hållet en tid, då blir miljön mindre trivsam för blomkruksmaskarna.
En annan metod för att bli av med blomkruksmaskarna är att sänka ner krukan i svalt vatten. Då kryper maskarna ur jorden och många kan skummas av på vattenytan. Ta upp krukan efter en halvtimme. Låt jorden torka upp ordentligt innan nästa vattning.