Sorgmyggor

Skadebild
Små, svarta insekter som flyger runt bland krukväxterna. Den vuxna myggan gör ingen skada på krukväxterna men kan vara väldigt irriterande. Skadegöraren är istället sorgmyggans larver. Sorgmyggans larver förekommer allmänt i naturen och lever huvudsakligen av svamp och dött organiskt material. Inomhus på våra krukväxter kan de angripa unga rötter och andra köttiga växtdelar. Speciellt känsligt kan det vara på sticklingar med nybildade rötter där sorgmyggans larver kan ställa till stora problem med rotningen. Även fröplantor kan angripas. Larverna kan ses i den angripna växtvävnaden och i jorden.

Biologi
Sorgmyggor är spensliga, 3-4 m.m. långa och har långa, tunna antenner. De flyger ryckigt och oregelbundet. Larverna, som är skadegörarna, är 6-7 m.m. långa, fotlösa och vitaktiga eller helt genomskinliga. De är lätta att känna igen eftersom huvudet är svart. Den mörka matsmältningskanalen kan ses genom huden med hjälp av en lupp. Sorgmyggor kan lätt förväxlas med helt oskadliga vattenflugor. De båda ”flugorna” förekommer dessutom ofta tillsammans eftersom båda trivs med fuktig jord, där de också lägger sina ägg. Vattenflugorna har kortare antenner och kraftigare kropp och larverna har inte svart huvud.

Bekämpning
Eftersom sorgmyggorna lägger sina ägg i fuktiga miljöer är det viktigt att låta jorden torka upp ordentligt mellan vattningarna om växterna har drabbats av angrepp. Genom att täcka jorden med sand vid sticklingsförökning får man en torrare yta som blir mindre inbjudande för sorgmyggornas äggläggning. Man kan även täcka jorden på krukväxterna med t.ex. pinjebark eller marmorkross för att sorgmyggorna ska ha svårare att komma till och lägga sina ägg i jorden.
Angrepp av sorgmyggor bekämpas bäst biologiskt med nematoder (inom släktet Steinernema) som finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker. Nematoderna blandas försiktigt ut i vatten och vattnas ut i krukan. Viktigt att krukväxtjorden redan är fuktig när man ska börja behandla med nematoderna. Eftersom nematoderna har en tendens att sjunka till botten får man röra runt i blandningen då och då under tiden man vattnar ut för att få en jämn spridning på nematoderna i jorden.