Vattenflugor

Skadebild
Svarta små flugor som flyger runt bland krukväxterna. Vattenflugor gör ingen skada på växterna, men kan upplevas som irriterande för växtägaren.

Biologi
Vattenflugor är svarta, robusta och 3-4 m.m. långa. Antennerna är relativt korta. Vattenflugor flyger säkert, inte alls så ryckigt som sorgmyggor, med vilka de ofta förväxlas. Äggen läggs i fuktig jord. Larverna är 3-4 m.m. långa och döljer sig väl eftersom jorden häftar vid deras hud. Såväl fullbildade vattenflugor som deras larver lever av alger som bildas i mycket fuktig jord och stillastående vatten. Vattenflugor är helt ofarliga för krukväxterna till skillnad mot sorgmyggan vars larver kan äta på krukväxternas rötter och nybildade rötter på sticklingar och fröplantor.

Bekämpning
Låt jorden torka upp ordentligt mellan vattningarna, så har vattenflugorna ingen bra äggläggningsplats. Upplevs de som mycket besvärande kan vattenflugor bekämpas biologiskt med nematoder inom släktet Steinernema som finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker. Nematoderna blandas försiktigt ut i vatten och vattnas ut i krukan. Viktigt att krukväxtjorden redan är fuktig när man ska börja behandla med nematoderna. Eftersom nematoderna har en tendens att sjunka till botten får man röra runt i blandningen då och då under tiden man vattnar ut för att få en jämn spridning på nematoderna i jorden.