Spinn – (Växthusspinnkvalster)

Skadebild
Hos spindeldjuren finns några arter som är besvärliga skadedjur för våra växter, nämligen kvalster. Växthusspinnkvalstren lever på bladens undersida där de suger ut växtsaft. De utsugna cellerna ser ut som små, gula prickar på bladets ovansida. Vid svåra angrepp blir bladen helt gula och bruna och vissnar helt.
Från växthusspinnskvalstrets bakkropp avsöndras fina trådar som bildar en väv mellan de angripna växtdelarna och detta är ytterligare ett kännetecken på angrepp. Spinnväven fungerar som skydd för äggen. Eftersom kvalstren saknar vingar fungerar spinntrådarna även som spridningsväg.

Biologi
Honorna är ca 0,5 mm. Hanarna är mindre. Växthusspinnkvalstren förekommer i två former, sommarform och viloform. I sommarformen, som är vanligast, är honorna oftast gulgröna med två mörka fläckar på ryggen. Den som har god syn kan se spinnkvalstren, framför allt på bladens undersidor och i spinnvävnaden. I viloformsstadiet är kvalstren orangeröda och saknar oftast de två fläckarna på ryggen. Det orangeröda spinnet är befruktade honor, s.k. dvalhonor, som förekommer på hösten när dagarna blir kortare och kallare. Dvalhonorna klarar både frost och svält och vaknar till liv på våren där de genast börjar lägga ägg. Om livsvillkoren är ogynnsamma, som t.ex. för lite mat och låga temperaturer, kan viloformen även uppträda på sommarhalvåret. Spinn trivs i torr luft och varma bostäder. Värme gynnar växthusspinnkvalstrets förökningstakt.

Bekämpning
Förebygg spinn genom att undvika hård uttorkning och alltför höga temperaturer. Det är också utmärkt att duscha växterna ofta, i synnerhet de som är särskilt attraktiva för spinnkvalstren, t.ex. murgröna och prickblad. Duscha ofta, gärna varje vecka, och var noga med att duscha bladens undersidor med ganska högt tryck.

Biologisk bekämpning kan ske med rovkvalstert, Phytoseiulus persimilis samt larven av gallmyggan Feltiella tetranychi. Rovkvalstret, som förekommer naturligt i Medelhavsområdet, är rörligt och äter alla stadier av växthusspinnkvalstret. Gallmyggans larv är specialiserad på att äta spinnkvalster och dess ägg. Gallmyggan Feltiella tetranychi förekommer naturligt i vår natur.

Angrepp kan även bekämpas med växtvårdsmedel, t.ex. insektssåpa eller vanlig såpa (0,5 dl till 1 liter vatten)