Näringsbrist

Näringsbrist
Växten behöver olika näringsämnen för att kunna leva, utvecklas, blomma och sätta frukt. Det är framförallt tre ämnen som behövs i större mängd: Kväve, fosfor och kalium. De andra ämnena behövs i mindre mängder men alla näringsämnena påverkar växterna så både brist och överskott kan får förödande följder.
Symptom
Näringsbrist kan visa sig på många sätt men innebär alltid försämrad tillväxt hos plantan. Olika växter reagerar på olika sätt när de blir utsatta för näringsbrist. Symptomen kan vara gula eller gulmarmorerade blad, döda partier på blad, förkrympta blad, intorkade tillväxtpunkter m.m. Växten kan också reagera med att fälla de nedersta bladen i takt med att nya utvecklas. Det beror på att plantan inte har kraft att underhålla mer än ett visst antal blad.
Näringsämnena delas in i makro- och mikronäringsämnen. Makronäringsämnena behöver växten mer av men mikronäringsämnena är också viktiga även om växten behöver mindre mängd av dessa. Saknas något av ämnena blir det ett bristsymptom hos växten.
Kväve, N, behövs för att växten ska få en bra vegetativ utveckling, det vill säga att den ska växa bra. Brist på kväve visar sig hos växten som svag tillväxt, plantan blir blek, tunn och gänglig.
Fosfor, P, har betydelse för knoppbildningen hos blommande krukväxter. Eftersom fosfor binds i jorden och växterna kan plocka det när det behövs så är det sällan att det uppstår brist. Skulle det trots allt bli brist visar det sig hos vissa växter som en onormal stark grönfärgning. Hos en del växter blir det nästan violetta partier på bladen. Om temperaturen är under 12 grader försvåras fosforupptagningen och bristsymptom kan visa sig på plantorna.
Kalium, K, är nödvändigt för växtens transport och produktion av socker och stärkelse. God kaliumtillgång ger sockerrika växter som har flera fördelar:
*Hög sockerhalt sänker fryspunkten hos cellsaften. Vinterhärdigheten ökar. (Jämför med glykol i bilkylaren)
*Hög sockerhalt ger tillsammans med fruktsyror god smak hos frukter av olika slag.
* Hög sockerhalt är bra för bildandet av vissa färgämnen och därmed blir det vackrare blommor och frukter.
Brist på kalium leder på de flesta växter till bruna och vissna bladspetsar och kanter.

Åtgärd
De allra flesta krukväxter behöver regelbunden näringstillförsel från vår till höst. Ge krukväxtnäring med vattnet en gång i veckan eller svag dos vid varje vattning. Ett annat alternativ är att sticka ner näringspinnar i jorden runt plantan. Näringspinnarna avger en svag dos näring när de kommer i kontakt med den fuktiga jorden och ger växten näring i ett par månader.( Läs alltid förpackningens rekommendationer.) Plantera om växterna i ny, krukväxtjord av bra kvalité när krukan är full av rötter. Byt eventuellt till en något större kruka.