• Home
 • /
 • Krukväxter för bättre inomhusmiljö

Krukväxter för bättre inomhusmiljö

Att krukväxter gör rummet mer ombonat, det vet vi. Men det kan vara lika väsentligt att växter ökar luftfuktigheten inomhus. På arbetsplatsen men också i våra välisolerade och uppvärmda hem blir luften mycket torr, särskilt vintertid. Det kan ge irritationer i hud och på slemhinnor men även i andningsvägarna, särskilt hos astmatiker.

Ökad luftfuktighet motverkar statiskt elektricitet, något som kan vara bra vid bildskärmsarbete. Man räknar med att ca 90 procent av det vatten man ger plantan avdunstar och därmed höjer luftfuktigheten. Välj gärna extra törstiga växter om luften är torr. Då blir effekten som störst. Se lista på bra luftfuktare nedan.

Man har också vid försök funnit att växter renar luften. De tar inte bara upp bioutsläpp, det som vi andas ut, utan också skadliga ämnen som formaldehyd, benzen och trikloretylen. De ingår i många material vi omger oss med. Formaldehyd finns i plaster, textilier och pappersprodukter men också i färger och spånplattor. Bensen hittar man i lösningsmedel och rengöringsmedel, men även i plaster, färger och gummi. Trikloretylen som är fettlösande ingår i rengöringsmedel, lim och lack. Sedan 1993 är ämnet förbjudet i produkter som används i hemmet (sedan 1996 i produkter för yrkesmässigt bruk), men kan finnas kvar i gamla produkter.

Det är trevligt att det finns blommande växter i toppskiktet av bra luftrenare, som annars domineras av gröna växter. Krysantemum och gerbera men också fönsterazalea och orkidéen Dendrobium är riktigt bra för inomhusluften. Se vidare i listan över de bästa luftrenarna nedan.

Försöken, som gjordes av NASA, utfördes i slutna kammare. Men växterna har en god luftrenande verkan även i våra bostäder och på arbetsplatser, men där är effekten svårare att mäta. Välmående växter som hålls rena från damm förbättrar inomhusmiljön bäst. Så duscha av dem ofta.

Mark Levengood
fonster.miljo.pelargon.tomat.balkong.fotoAnnaSkoog
gerbera Foto: Peter Carlsson
chrysantemum

Krukväxter bidrar till bättre inomhusmiljö. Spjutbräken, gerbera, murgröna och chrysantemum är extra effektiva enligt mätningar av NASA.  Foto: Helen Karlsson, Peter Carlsson & Anna Skoog

Bra luftfuktare

 • guldpalm, Chrysalidocarpus lutescens
 • buskpalm, Rhapis excelsa
 • bambupalm, Chamaedoea erumpens
 • krysantemum, Dendrathema x grandiflora
 • banddracena, Dracena deremensis
 • gerbera, Gerbera x cantabrigiensis
 • bambufikus, Ficus binnendijkii
 • ädelbanan, Musa acuminata
 • spjutbräken, Nephrolepis exaltata
 • fredskalla, Spathiphyllum

Bästa luftrenarna

Här kan du se vilka växter som vid amerikanska försök visade sig vara bäst på att absorbera trikloretylen, benzen och formaldehyd. Siffrorna anger antal absorberade µg/cm2 bladyta och dygn.
(Siffrorna är hämtade från Wolverton & Douglas artikel i Florida Nurseyman, januari 1989)

Trikloretylen

 • gerbera, Gerbera x cantabrigiensis 8,5
 • murgröna, Hedera helix 7,3
 • kantdracena, Dracaena marginata 3,6
 • fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 3,4
 • svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 2,8
 • banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 1,9
 • bambupalm, Chamaedorea erumpens  1,6

Benzen

 • gerbera, Gerbera x antabrigiensis 23,5
 • krysantemum, Dendrathema x grandiflorum 18,2
 • murgröna, Hedera helix 10,4
 • svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,0
 • banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 5,4
 • fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 5,2
 • silverkalla, Aglaonema ´Chinese Queen´ 4,7
 • kantdracena, Dracaena marginata 4,0
 • bergspalm, Chamaedorea elegans 3,3

Formaldehyd

 • gerbera, Gerbera x antabädelbanan, Musa acuminata 11,7
 • svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,9
 • murgröna, Hedera helix 9,8
 • bergspalm, Chamaedorea elegans 5,4
 • klätterkalla, Philodendron scandens ssp. 5,0
 • stor spjutranka, Philodendron domesticum 4,3
 • ampellilja, Chlorophytum comosum 4,2
 • gullranka, Epipremnum pinnatum 3,3
 • banddracena, Dracaena deremensis 3,2
 • kantdracena, Dracaena marginata 2,7
 • fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 1,9