Trips

Skadebild
De fullvuxna tripsarna och larverna suger cellsaft från bladens celler. Cellerna sugs ut radvis och när dessa istället fylls med luft bildas vitaktiga strimmor på bladen. Efterhand får bladen ett speciellt silverskimrande utseende, ofta med korkliknande fläckar.
Man brukar kunna se tripsar med blotta ögat på bladens undersidor. Man kan även se deras svarta exkrementer som prickar på de angripna bladen. Några tripsarter lever i knoppar och blommor. Angripna blommor får färgförändringar, missbildningar och intorkade fläckar.

Biologi
Tripsar är smala och vanligen 1-2 mm långa insekter i gult, grått, brunt eller svart. Vingarna är smala med fransig kant. Fötterna har häftblåsor, en form av vidhäftningsorgan. Därför kallas tripsar ibland blåsfotingar.

Unga larver är nästan genomskinliga. Fullvuxna larver är lika långa som fullbildade tripsar, men har ljusare färg. Det finns olika arter av tripsar, men den bandade växthustripsen är vanlig på våra rumsväxter. Den är brun med ljusa vingar. När vingarna ligger hopslagna på insektens rygg framträder ett par mörka ränder som går tvärsöver vingarna.

Bekämpning
Eftersom tripsar trivs där det är varmt och torrt förebygger man angrepp genom att duscha sina växter ofta och undvika alltför höga temperaturer. Ihärdiga duschar kan också vara ett sätt att bli av med angrepp. Använd handduschen i badrummet och spola av hela växten noggrant, i synnerhet bladens undersidor. Duscha växten varannan dag under tre-fyra veckor.

Behandla också växten med något växtvårdsmedel en gång i veckan under denna tid. Det finns flera medel som har effekt mot tripsar, t.ex. såplösning (0,5 dl såpa till 1 liter vatten) och insektssåpa. Ett sätt att undersöka om det finns tripsar inne i en blomma är att slå den hårt över ett vitt papper. Om tripsarna lever i blommor, knoppar eller tillväxtpunkter bör man klämma ihjäl alla man ser och omgående plocka bort alla skadade blommor. Därefter kan bekämpning enligt ovan sättas in.

Biologisk bekämpning kan t.ex. ske med tripsrovkvalstret Amblyseius cucumeris, och näbbstinkflyn inom släktet Orius.
Tripsrovkvalstret fångar och suger ur tripslarver. Näbbstinkflyn tar död på både larver och vuxna trips. Fördelen med näbbstinkflyn är att den även äter bladlöss, minerare och ägg av flera fjärilslarver.