Brunfelsia

Vetenskapligt namn

Brunfelsia pauciflora

Familj

Solanaceae, potatisväxter

Ursprung

Brasilien

Färg

Blålila

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Brunfelsia efter den tyska läkaren Otto Brunfels 1455-1534. Artnamnet pauciflora från latinets paucus (fåtalig) och flos (blomma) och betyder fåblommig.

Placering

Trivs i ljusa fönster mot öst eller väst.

Egenskaper

Blommornas färg skiftar med åldern. När de slår ut är de blålila, efter några dagar är de mer mörkt blå för att sedan ljusna allt mer. Bladen är avlånga och något läderartade.
Brunfelsia är en halvt städsegrön, glest förgrenad buske som blir 1-2,5 m hög i naturen.

Skötsel

Normal rumstemperatur på sommarhalvåret. Under vintern kan temperaturen få gå ner till 15°C. Är känslig för drag.
Vattnas regelbundet, så att jorden hålls jämnt fuktig, under blomningsperioden. Sparsam vattning vintertid. Använd om möjligt regnvatten, i annat fall avkalkat vatten. Ge en svag näringslösning vid varje vattning. Använd ett gödselmedel som är avsett för surjordsväxter. Omplanteras på våren i en jord som är avsedd för surjordsväxter.
Låt gärna plantan få vistas ute under sommaren.

Sorter

Hos brunfelsian är blommorna blålila när de är nyutslagna efter ett par dagar är de mer mörkt blå för att sedan ljusna allt mer.

Övrigt

Brunfelsia är nära besläktad med tomat, potatis och tobak genom att Brunfelsiasläktet är en medlem i familjen Solanaceae.
Brunfelsia finns tillgänglig i butikerna från januari till maj.