Flamingoblomma

Vetenskapligt namn

Anthurium scherzerianum

Familj

Araceae, kallaväxter

Ursprung

Centralamerika

Färg

Gulvit, högbladet kan vara i nyanser av rött, rosa eller vitt.

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Anthurium från grekiska anthos som betyder blomma. Artnamnet scherzerianum efter Karl Ritter von Scherzer.

Bakgrund

Är en epifyt. Epifyter är växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem. Växter som lever epifytiskt i en regnskog får t.ex. bättre positioner för ljus än marklevande.

Placering

Trivs bra i öster- eller västerfönster.

Egenskaper

Blommorna, som sitter på den kolv som omsluts av det färggranna högbladet, är små och gulvita. Högbladets uppgift i naturen är att locka till sig insekter för pollineringen. Har avlånga gröna blad.

Skötsel

Vill inte ha under 18°C. Är känslig för höga halter av växtnäring. Ge en svag näringslösning vid varje vattning. Trivs med hög luftfuktighet. Viktigt att jorden hålls jämnt fuktig, men inte blöt.

Sorter

Finns många namnsorter i odling där högbladets olika färger står för den största skillnaden.
Växtförädlare arbetar med att få fram fler och fler sorter som är lite lägre och mer kompakta i växtsättet och som har en bättre hållbarhet.

Övrigt

Flamingoblomman är även en populär snittblomma då den upplevs som glad, spännande och exotisk. Undvik placering i temperaturer under 18°C, detta kan missfärga högbladet.