Orange stjärnlök

Vetenskapligt namn

Ornithogalum dubium

Familj

Asparagaceae, sparrisväxter

Ursprung

Sydafrika

Färg

Orange eller gul

Användning

Som krukväxt, kan stå utomhus sommartid

Beskrivning

Ornithogalum av grekiskans ornis som betyder fågel och gala som betyder mjölk. Artnamnet dubium är latin och betyder tvivelaktig, dubiös.

Bakgrund

Har enkla stjärnblommor i gles, upprätt klase som blommar länge.

Egenskaper

Knölväxt som blommar med blommor i gult eller orange. Har lång blomningstid. Kan övervintras frostfritt att sedan drivas inne till våren igen.

Skötsel

Vill stå ljust, även i full sol. Trivs i normal rumstemperatur. Vinterförvaras svalt, 12-15°C.
Jorden ska helst vara lätt fuktig men inte blöt. Tillsätt halv dos näring i vattnet under växtperioden. Minska vattningen på sensommaren så växten kan vissna ner. Låt krukan stå torrt över vintern.

Sorter

Trots sitt svenska namn finns orange stjärnlök även som gulblommande.

Övrigt

Släktet har omkring 200 arter. Fem arter har påträffats förvildade i Sverige, men endast tre anses bofasta och av dessa är morgonstjärna, O. umbellatum, vanligast.