Fredskalla

Vetenskapligt namn

Spathiphyllum wallisii

Familj

Araceae, kallaväxter

Ursprung

Columbia

Färg

Vit

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Artnamnet efter Gustav Wallis, en tysk botanist som samlade växter under 1800-talet i Sydamerika.

Bakgrund

Fredskallan är en tropisk växt som kommer från Sydamerika där den växer som undervegetation i den sumpiga regnskogen.

Placering

Trivs i fönster mot öst, väst eller norr. Kan även klara av att stå placerad en bit in i rummet.

Egenskaper

Fredskalla är en relativt lättskött krukväxt. Kan blomma två gånger per år. Uteblir blomningen kan det bero på att växten har fått för mycket näring.

Skötsel

Vill ha normal rumstemperatur. Tål inte temperaturer under 16°C.
Fredskalla ska vattnas jämnt och får helst inte torka ut helt. Ge en svag näringslösning vid varje vattning. Växten är känslig för kyla, drag, kallt vatten och torr jord, men undviks detta är fredskallan lättskött.

Sorter

Jättefredskalla, Spathiphyllum cochleanspathum
Liten fredskalla, Spathiphyllum floribundum

Övrigt

Fredskalla har i försök konstaterats ta upp och binda en mängd giftiga ämnen ur luften, exempelvis bensen och formaldehyd.