Julbegonia

Vetenskapligt namn

Begonia x cheimantha

Familj

Begoniaceae, begoniaväxter

Ursprung

Begonia x cheimantha är en korsning mellan Begonia dregei, en vitblommande begonia från Sydafrika, och Begonia socotrana, en knölbegonia från ön Socotra utanför Somalia

Färg

Rosa, vit och röd. Vanligast är det med grönbladiga sorter med det finns även rödbladiga sorter på marknaden.

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Begonia - efter den franske botanikern Michael Begon (1638 - 1710) cheimantha - vinterblommande.

Bakgrund

Odling av de modernare begoniorna började på 1950-talet.

Placering

Julbegonian ska stå ljust, men skyddas mot starkt solljus. Ju ljusare växten står desto längre blommar den. Vid för mörk placering är det risk för att blommorna ramlar av.

Egenskaper

Ursprungligen är växten vinterblommande, men moderna sorter och modern odlingsteknik gör att blommande plantor kan odlas fram i stort sett när som helst på året.

Skötsel

Växten får inte stå för blött eftersom det finns risk för att den ruttnar. Jorden ska helst torka upp mellan bevattningstillfällena, men om den torkar ut helt kan knopparna torka in och falla av. Ge en svag näringslösning vid varje vattning.
16°C - 20°C är optimal temperatur för blomman och ju svalare den står desto längre håller den. Placeras julbegonian för varmt, över 22°C, blir blomningen kortvarig och de rosa- och rödblommande sorterna blir bleka i färgen.
Trots att julbegonian kan sätta nya knoppar ända fram till slutet av mars sparas den sällan någon längre tid efter julsäsongen.

Sorter

Vanligast är grönbladiga sorter men det finns även rödbladiga sorter på marknaden.

Övrigt

Begonia är ett stort växtsläkte med mer än 900 arter och det finns över 10 000 olika förädlade sorter. Julbegonian finns i handeln, som namnet antyder, strax före och under julen och när den köps ska den inte vara alltför knoppig utan ha många blommor utslagna. Växten är att betrakta som en slit-och-släng-blomma då det är svårt att lyckas med vidareodling efter blomningen.

Svenskodlad

ja