Passionsblomma

Vetenskapligt namn

Passiflora caerulea

Familj

Passifloraceae, passionsblomsväxter

Ursprung

Brasilien, Argentina

Färg

Vita eller lila blommor med violett ståndare

Användning

Som krukväxt. Kan planteras utomhus sommartid.

Beskrivning

Passiflora kommer av latinets passio som betyder lidelse, passion och flora som har betydelsen blomstergudinnan. Artnamnet caerulea kommer av latinets caeruleus som betyder mörkblå.

Bakgrund

Arten är en kraftigväxande lian som i naturligt tillstånd kan bli upp till 15 meter lång.

Egenskaper

Blå passionsblomma är en slingerväxt som behöver någon form av stöd att klättra längs. Blommorna varar bara några dagar men det slår ut nya hela tiden från maj till augusti.

Skötsel

Vill stå ljust, gärna i ett soligt söderfönster. Mår mycket bra av att stå utomhus under sommaren.
Behöver rikligt med vatten sommartid. Vintertid sparsamt med vatten, men jorden får inte torka ut helt. Näringsvattna varje vecka under perioden april till augusti.
I mars beskärs plantan hårt. Placera krukan i rumstemperatur tills rankorna är ca 50 cm långa. Ställ då plantan svalt, 15°C, för att knoppsättning ska ske.

Sorter

Finns flera olika sorter på marknaden, blomfärgen är det som oftast skiljer sorterna åt.

Övrigt

Blå passionsblomma tål lätt frost och kan övervintra i södra Sverige om de täcks över på vintern.