Guldax

Vetenskapligt namn

Pachystachys lutea

Familj

Acanthaceae, akantusväxter

Ursprung

Peru

Färg

Vit

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Pachystachys betyder tjockt spik. Artnamnet lutea betyder gul.

Placering

Vill ha en ljus placering men inte i direkt sol.

Egenskaper

Guldax är en vacker, förgrenad planta med stora, mörkgröna blad. Den får axformade blomställningar som består av gula högblad och vita blommor. Axen håller sig fina länge.

Skötsel

Trivs i rumstemperatur och gärna något svalare vintertid, 16-18°C.
Guldax kräver rikligt med vatten under sommarhalvåret men sparsamt under vinterperioden. Ge en svag näringslösning vid varje vattning. Har plantan övervintrat krävs en hård beskärning på våren.

Sorter

Guldax finns bara med gula högblad.

Övrigt

Guldax var en populär krukväxt på 1800- talet men försvann i stort sett från marknaden runt sekelskiftet. På 1970- talet återinfördes den och finns nu till och från i affärerna.