Julros

Vetenskapligt namn

Helleborus niger

Familj

Ranunculaceae, ranunkelväxter

Ursprung

Centrala Europa

Färg

Vit

Användning

Perenn växt, som kan användas som krukväxt under vintern.

Beskrivning

Helleborus kommer av grekiskans helleboros, vilket var ett växtnamn hos Hippokrates 400 f. Kr. Artnamnet niger betyder svart.

Bakgrund

Vintergrön perenn som vi plockar in under vintern och använder som krukväxt.

Placering

Efter blomningen kan julrosen ställas ut på balkongen eller planteras i trädgården eftersom den är perenn.

Egenskaper

Julrosen vill stå ljust men inte i direkt sol.

Skötsel

Blomningen varar längst om plantan får stå svalt. Håll plantan jämnt fuktig. Ingen näring behöver tillsättas under blomningsperioden inomhus.

Sorter

Finns sorter med enkla eller dubbla blommor.

Övrigt

Släktet har 21 arter, varav fyra har påträffats förvildade i Sverige.