Våriris

Vetenskapligt namn

Iris reticulata

Familj

Iridaceae, svärdsliljeväxter

Ursprung

Mindre Asien

Färg

Klarblå med vita och gula teckningar

Användning

Som kortlivad fägring inomhus tidigt på våren

Beskrivning

Iris kommer av grekiskans iris som betyder regnbåge och syftar på blommornas färgrikedo. Artnamnet reticulata kommer av latinets reticulum och betyder nätlik.

Bakgrund

Tillhör de knölbildande irisarna.

Egenskaper

Våriris är en kortlivad fägring som förgyller vintern och visar att våren är på gång. Köp våririsen när den är i knopp och följ utvecklingen inomhus.

Skötsel

Placera gärna våririsen svalt eftersom hållbarheten då förlängs. Vädersträcket är av mindre betydelse med undvik direkt sol. Vattna sparsamt, annars är det risk för att lökarna ruttnar. Ingen näring behöver tillsättas.

Sorter

Finns några olika namnsorter men vanligast är de med klarblå blommor.

Övrigt

De gräsliknande, smala bladen växer fram senare på våren.