Engelsk pelargon

Vetenskapligt namn

Pelargonium x domesticum

Familj

Geraniaceae, näveväxter

Ursprung

Hybrid efter arter från södra Afrika

Färg

Vit, rosa, röd och lila i olika nyanser, även tvåfärgade finns.

Användning

Krukväxt

Beskrivning

Pelargonium - från grekiska pelargos, stork, syftar på växtens frukter med storknäbbsliknande spröt.
domesticum - från latinska domesticus, odlad.

Placering

För bästa utveckling och blomning bör den placeras ljust och den trivs bra även i full sol. Blomman kan sättas ut i urna i trädgården från maj och framåt.

Egenskaper

I naturligt tillstånd växer den engelska pelargonen som en upprättväxande buske. Som krukväxt kan den bli upp till 60 cm hög, men håller sig vanligtvis mellan 30 och 40 cm. På försommaren blommar den med enkla eller fyllda blommor. Den engelska pelargonen har en exklusiv framtoning som gör den särskilt passande som presentblomma.

Skötsel

Under tillväxtperioden trivs den bäst i rumstemperatur. Om man vill försöka övervintra växten bör temperaturen vintertid vara mellan 8 och 10°C.
Växten behöver mycket vatten men ska torka upp emellanåt. För kraftig uttorkning gör att knopparna torkar in och faller av och att bladens kanter blir torra och bruna. Vintertid vattnas den sparsamt, men utan att den torkar helt. Ge en svag näringslösning vid varje vattning. På våren planteras växten om och beskärs. Om man vill att växten ska blomma igen krävs att den får stå svalt, 10-12°C, på ett ljust ställe.

Sorter

Engelsk pelargon är en hybrid som har uppkommit genom korsningar av olika pelargonarter. Blommorna är vanligtvis stora och enkla men det finns även sorter med fyllda blommor.

Övrigt

Odlaren kan välja mellan att köpa rotade eller orotade sticklingar av engelsk pelargon; moderplantor finns bland annat i Tyskland. De orotade sticklingarna kyls innan de planteras och får bilda rötter, en process som tar ca fyra veckor. Rotade sticklingar behöver sedan en kylperiod på sju veckor för att inducera blomning, därefter får plantorna växa i sex till åtta veckor i en temperatur på 17ºC. Engelsk pelargon är en relativt tacksam växt att odla eftersom den har få problem, vid behov av bekämpning av någon skadegörare används i första hand biologisk bekämpning. En annan miljömässigt positiv aspekt i odlingen är att engelska pelargoner odlas relativt svalt. Den finns i handeln från mars till juli. Engelska pelargoner köper vi på våren när vintern lider mot sitt slut och vi vill få in våren och blomsterprakten i hemmet. Den betraktas som slit-och-släng blomma eftersom den är svår att övervintra.

Svenskodlad

ja