Vårkrokus

Vetenskapligt namn

Crocus vernus

Familj

Iridaceae, svärdliljeväxter

Ursprung

Centrala och östra Europa.

Färg

Vit, blå, ljusblå, gul eller violett.

Användning

Som krukväxt inomhus tidigt på året för att få in vårkänslan i husen. Kan även samplanteras utomhus med tidiga vårblommande utplanteringsväxter såsom penséer, tusenskönor, gyllenlack och förgätmigej.

Beskrivning

Crocus - av grekiskans kroke (tråd) och syftar på de långa märkesflikarna.
Vernus - av latinets ver (vår) och betyder "blommar på våren".

Bakgrund

Första fynduppgift som förvildad publicerades 1832.

Placering

Undvik direkt sol. Blomningen varar längre om man kan placera plantan svalare nattetid.

Vattnas regelbundet. Någon näring behöver inte tillsättas denna korta tid som blomningen varar.

Egenskaper

Vårkrokus ger löfte om att våren är nära. Köp hem plantan när blommorna precis har börjat visa sig så varar den längre hemma.

Sorter

Finns sorter med olika blå nyanser, vita, gula och strimmiga.

Övrigt

Vårkrokus är den vanligaste av de två krokusarter som växer naturligt i Sverige.