Porslinsblomma

H. australis – australisk porslinsblomma
H. carnosa – porslinsblomma
H. kerrii – hjärtporslinsblomma
H. linearis – smalbladig porslinsblomma
H. multiflora – raketporslinsblomma

Vetenskapligt namn

Hoya

Familj

Asclepiadaceae, tulkörtsväxter

Ursprung

Från södra Kina och Taiwan till nordöstra Australien.

Användning

Som krukväxt

Beskrivning

Hoya - efter Thomas Hoy (ca 1750 - 1822) engelsman och trädgårdsmästare hos hertigen av Northumberland.
australis - sydlig carnosa - köttig kerrii - efter William Kerr (? - 1814), trädgårdsmästare vid Kew Gardens.
linearis - linjelik multiflora - flerblommig

Bakgrund

Hoyor växer vilt i Sydostasien fr.o.m. Indien i väster och t.o.m. Polynesien i öster. I norr går gränsen i södra Kina, i söder i Australien.

Placering

Hoya är lättskött. De klarar vårt inomhusklimat bra och tycker om värme. Klarar att bli placerad i vilket väderstreck som helst men blommar inte lika bra åt norr. Trivs bäst i fönster mot söder eller väster. Se utförligare skötselråd under varje art.

Egenskaper

Porslinsblommans blommor är underbara, de är vackra och de doftar gudomligt. Men det här är en växt som även är vacker när den inte blommar. Dess robusta blad och tålighet gör den till en perfekt växt för den som vill lägga sin tid på annat än blommor men som ändå är kräsen när det gäller inredningen. Porslinsblomman är lättskött men stilfull, en perfekt blomma till karriäristen.

Sorter

Australisk porslinsblomma Hoya australis
Ursprung: Nordöstra Australien - västra Polynesien
Bakgrund: En slingerväxt vars blommor sitter samlade i flockar. Varje flock kan bestå av upp till 50 blommor.
Placering: Placeras ljust och soligt för att gynna knoppsättning och blomning, plantan blir vackrare på mörkare plats men då missgynnas blomningen.
Egenskaper: Växten är snabbväxande och tål torka bra men har giftig växtsaft. Blommar gör den från vår till höst.
Skötsel: Vattna igenom jorden vid varje vattning men låt torka upp ordentligt däremellan. Tänk på att sträng torka kan orsaka knopp- och blomfall. Krukväxtnäring ges en gång i månaden från vår till höst. Temperaturen bör hållas runt 20°C året om, men det är bra om temperaturen vintertid kan hållas mellan 10°C och 14°C. Efter några år kan plantan bli stor och behöva beskäras, detta görs efter blomningen. Följande år kan blomningen utebli eftersom nya blomknoppar bildas direkt efter att en flock blommat över och på samma ställe. Omplantering görs vid behov på våren i väldränerad krukväxtjord.

Porslinsblomma Hoya carnosa
Ursprung: Kina - nordöstra Australien
Bakgrund: En slingerväxt som kan bilda upp till 10 m långa rankor. Blommor är samlade i flockar där varje flock består av ett tiotal blommor.
Placering: Placeras ljust och soligt för att gynna knoppsättning och blomning, plantan blir vackrare på mörkare plats men då missgynnas blomningen.
Egenskaper: Växten är snabbväxande, även om mer svagväxande sorter också finns. Även denna art har giftig växtsaft. Blommorna är något större jämfört med övriga arter. Blommar gör den från vår till höst.
Sorter: Förutom sorter med gröna blad finns olika sorter med brokiga. 'Variegata´ har till exempel gröna blad med vita kanter. De brokbladiga sorterna är mer svagväxande än de gröna.
Skötsel: Vattna igenom jorden vid varje vattning men låt torka upp ordentligt däremellan. Tänk på att sträng torka kan orsaka knopp- och blomfall. Krukväxtnäring ges en gång i månaden från vår till höst. Temperaturen bör hållas runt 20°C året om, men det är bra om temperaturen vintertid kan hållas mellan 12°C och 16°C. Efter några år kan plantan bli stor och behöva beskäras, detta görs efter blomningen. Följande år kan blomningen utebli eftersom nya blomknoppar bildas direkt efter att en flock blommat över och på samma ställe. Omplantering görs vid behov på våren i väldränerad krukväxtjord.

Hjärtporslinsblomma Hoya kerrii
Ursprung: Norra Thailand
Bakgrund: Växt från djungeln i norra Thailand som populärt kallas för Sweetheart-Hoya i flera länder på grund av bladets form.
Placering: Trivs bäst ljust men inte i direkt solljus.
Egenskaper: Vanligtvis ses blomningen som en av de största behållningarna vad gäller porslinsblommor, men för H. kerrii är den sekundär. Växten får så småningom små creméfärgade blommor, men dessa är mycket oansenliga och det är främst bladets form som gjort denna växt populär. Denna porslinsblomma kan förekomma i affären under hela året.
Skötsel: Jorden bör ständigt hållas lätt fuktig, men aldrig blöt. Vattna igenom ordentligt vid varje vattningstillfälle och låt översta jordlagret torka upp innan nästa gång. Temperaturer under 15°C tycker H. kerrii inte om.

Smalbladig porslinsblomma Hoya linearis
Ursprung: Himalaya
Bakgrund: Ovanlig växt med 40-50 cm långa rankor med långsmala, trinda blad.
Placering: Placeras så ljust som möjligt men bör skyddas från den starkaste solen sommartid.
Egenskaper: Blomning sker på sommaren.
Skötsel: Bör vattnas med så kalkfritt vatten som möjligt och ska vattnas ordentligt vid varje vattningstillfälle. Krukväxtnäring ges en gång i månaden från vår till höst. Temperaturen bör hållas mellan 20°C och 23°C året om, vintertid kan den med fördel sänkas något, dock ej under 18°C. Omplantering görs vid behov på våren i krukväxtjord för kalkskyende växter.

Raketporslinsblomma Hoya multiflora
Ursprung: Malaysia, Filippinerna
Bakgrund: Denna art växer mer upprätt på stadiga stammar och har annorlunda blommor med bakåtsträvande kronblad.
Placering: Placeras så ljust som möjligt men bör skyddas från den starkaste solen sommartid.
Egenskaper: Blomning sker från vår till höst.
Sorter: Förutom sorter med gröna blad finns sådana med mönster i grönt, vitt och grågrönt.
Skötsel: Jorden bör ständigt hållas lätt fuktig, men aldrig blöt. Vattna igenom ordentligt vid varje vattningstillfälle och låt översta jordlagret torka upp innan nästa gång. Växten klarar att torka ut emellanåt, men då finns risk för att knoppar och blommor faller av, dessutom blir växten lättare angripen av ohyra när den är uttorkad. Krukväxtnäring ges en gång i månaden från vår till tidig höst. Temperaturen bör hållas runt 20°C året om, vintertid kan det med fördel sänkas något, dock ej under 18°C. När plantan blir uppåt 50 cm behöver den stöd av något slag. Efter några år kan plantan bli stor och otymplig och behöver då beskäras, detta görs efter blomningen. Följande år kan blomningen utebli eftersom nya blomknoppar bildas direkt efter att en flock blommat över och på samma ställe. Omplantering görs vid behov på våren.

Övrigt

Många porslinsblommor doftar, men det finns också doftlösa sorter. Växten är mycket anspråkslös men det kan vara bra att tänka på att blommorna bildar nektar som kan droppa ned på underlaget. Porslinsblommor kan bli mycket gamla.